Visma Consulting AB

Visma Consulting ingår i Visma-koncernen som är ett nordiskt IT-företag. Vi levererar lösningar som effektiviserar administrativa service- och beslutsprocesser via kvalitativa konsulttjänster, systemutveckling, integration och programvaror, både som tjänst och produkt.

Visma Consulting har skapat en plattform av produkter, komponenter och färdigdriftade tjänster som enskilt eller i kombination kan utgöra byggstenar i en komplett kundanpassad lösning. Lång erfarenhet av utvalda internationella produkter och egen utveckling av Visma Consulting-ägda produktkomponenter tryggar för lyckade projekt med hög kompetens och framtida ansvar för levererade och använda programprodukter och lösningar.

Visma Consulting:s breda kompetens och erfarenhet kommer även här till sin rätt. Visma Consulting har över 400 medarbetare i Danmark, Norge och Sverige. Visma Consulting Sverige hade 2010 en omsättning på drygt 263 miljoner SEK.

Produktmärken
Diabas, Infratjänster, SHS, e-legitimation.

Vi söker kompetens inom områdena:

Vi är intresserade av personer som gått följande utbildningar:

Vi kan erbjuda examensarbeten inom områdena:

Hemsida www.visma.se

Kontaktperson
E-post info.se@visma.com
Telefon +46 910 58 66 00