Skellefteå Sjukvård

Skellefteå lasarett är ett av länets tre akutsjukhus. Det är ett modernt och välutrustat länsdelssjukhus med runt 1 200 anställda och 200 vårdplatser.

Skellefteå lasarett är ett komplett lasarett och här finns även länets barnlöshetsmottagning. Eftersom länets tre sjukhus samverkar har vi i Skellefteå fått ansvar för en stor del av länets knäprotesoperationer och titthålsoperationer av galla och tjocktarm.

Hemsida www.vll.se/Startsida/halsa-och-vard/vara-sjukhus/skelleftea-lasarett

Kontaktperson
E-post landstinget@vll.se
Telefon +46 90 785 00 00