Driftar och supportar Skellefteå kommuns olika verksamhetssystem. Vårt uppdrag är att stötta våra verksamheter i deras IT-behov, supportar deras anställda samt ansvara för en säker och stabil driftmiljö.

Vi söker kompetens inom områdena: IT-arkitektur.

Vi är intresserade av personer som gått följande utbildningar: Systemvetenskap samt olika specialistutbildningar inom IT-drift (Databas, webb etc).

Vi kan erbjuda examensarbeten inom områdena: Integrationsarkitektur, systemförvaltning, ITIL,
e-tjänster.